Dil Seçiniz
Telefon
WhatsApp

Faaliyet Alanlarımız

ÇED-PTD Çalışmaları
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)  -  Proje Tanıtım Dosyası (PTD) Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz ...
Devamı
ÇED İlerleme İzleme
PROJE İLERLEME RAPORLARI & ÇED İZLEME RAPORLARI 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı (Değişik RG: 09.02.2016-29619, 26.05.2017-30077, 08.07.2019-30825) Resmi Gazete’de ...
Devamı
Çevre Lisansları
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyetlerini sürdürdükleri süre boyunca, ...
Devamı
Çevre İzinleri
Daha önce ayrı ayrı alınan emisyon, gürültü, atıksu deşarjı gibi izin konuları ile geri kazanım bertaraf ara depolama, işleme arındırma gibi lisans ...
Devamı
Biyoçeşitlilik ve Ekosistem
Biyoçeşitlilik ve Ekosistem
Devamı
Atık Yönetimi
Atık üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama ...
Devamı
Atık Su Arıtma
Atık su arıtımında uygulanan metotları fiziksel, kimyasal ve biyolojik olmak üzere üç ana grupta toplamak mümkündür. Bunlardan fiziksel ...
Devamı
Madencilik
14.12.2007 tarih ve 26730 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden ...
Devamı
Maden Hizmetleri
14.12.2007 tarih ve 26730 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden ...
Devamı
Ruhsat İşlemleri
Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat İşlemleri Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren ...
Devamı

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için Hemen Arayın!

0312 426 00 88
Hemen Arayın!

Talep Formu